De dienst Logistieke Consultancy bestond al meerdere jaren in de Savoye Divisie, maar deze heeft zich verder ontwikkeld. Dankzij de geboekte successen kan deze voor een system integrator unieke afdeling haar zelfstandigheid benadrukken door rechtstreeks verantwoording af te leggen aan de directie van Savoye. Het is een adviesdienst in de ware zin van het woord en zij ondersteunt bedrijven op zowel operationele als strategische vraagstukken.

De dienst bestaat uit een ervaren en multidisciplinair team en kan voldoen aan een brede serie behoeften en uitdagingen:

 • Logistieke Audits
 • Totaalplannen
  De bouw van een complete locatie (logistiek en productie)
  Lay-outs en herinrichting van magazijnen en fabrieken
 • Strategie
  Ontwerp en optimalisatie netwerk
  Compleet plan (logistiek, IT, productie)
 • Optimalisatie
  ‘Do’ of ‘Do do’ analyses
  KPI en data analyse
  Optimalisatie orderverzamelen, opslag en productie
  Optimalisatie middelen middels Lean 6 Sigma procedures
 • Project management en logistieke project engineering
 • Human Resources
  Magazijn; veerkracht en veiligheid
  Training
  Assistentie bij logistieke veranderingsprocessen
We bieden een schat aan expertise en technische kennis, omdat wij dagelijks aan operationele vraagstukken werken,” Loïc Delaitre, Manager afdeling Logistiek Advies

Expertise opdrachten

Tools

Audit artikelen systeem

Auditing is geen commerciële produce, maar een echte adviesdienst.
Het vindt op locatie plaats, identificeert de waarschuwingssignalen en bewakingssystemen en dat alles binnen het kader van de specifieke bedrijfstak en het bedrijf zelf. Het richt zich op 5 aandachtsgebieden waarmee het probleem van de klant in kaart wordt gebracht:

 • Aansturen: overzicht op de activiteit, balans in de werkdruk van de locatie, verdelen van de werkdruk
 • Medewerkers: geschiktheid voor de werkdruk en capaciteiten, ergonomie bij het picken
 • Capaciteit: aantal posten, werkstations, goederenstroomprocessen
 • Kwaliteit: uitgevoerde controles, foutmarges bij het picken van de orders
 • Beschikbaarheid: storingen, buiten werking, onderhoud

Na voltooiing van een audit stelt de expert de implementatie van een compleet plan voor en bewaakt het uitvoeren van de actieplannen op basis van:

Een analyse van de locatiebehoeften (slotting)

Slotting helpt bij het optimaliseren van de opslag en locatiekeuze voor de artikelen in een magazijn rekening houdend met de fysieke kenmerken: volume, PCB-afmetingen, SPBC ...
Behaalde resultaten: betere benutting van de ruimte, hogere productiviteit, betere bevoorrading.

Plaatsen van de artikelen (mapping)

Mapping maakt het mogelijk om artikelen dusdanig in een magazijn te plaatsen dat de loop- en rijafstanden worden geminimaliseerd.
Behaalde resultaten: 11% tot 52% toename van de productiviteit


Zoeken naar overbodige activiteiten

Oftewel de zoektocht naar werk dat geen waarde toevoegt met behulp van gerichte actieplannen
Behaalde resultaten: geoptimaliseerde goederenstromen, vermindering of eliminatie van taken die geen waarde toevoegen, soepelere stromen richting Takt tijd.


Barycentrische analyse

Door de logistieke activiteit en een bepaalde magazijnbezetting te analyseren kan men het aantal magazijnen, de werkwijze en hun locatie bepalen en de kosten verlagen.


Analyse van de kartonformaten

Gebruik een pre-pakking tool om de juiste kartonnen doosformaten te bepalen door het aantal bestaande formaten te analyseren, de vulgraad in de kartonnen dozen te analyseren en de kosten en baten te analyseren (besparing op verbruiksartikelen, voorkomen van onderhoud, geoptimaliseerd transport)

Onderzoek naar ergonomie op de werkstations

Zorg voor de juiste posities en houdingen en verbeter de handmatige handelingen ter voorkoming van RSI blessures. Een goede ergonomie leidt tot meer veiligheid en kwaliteit.

Savoye Analyse

De Savoye Analyse maakt het mogelijk om de SRR (synthetic rate of return) oftewel de mate waarin een machine werkelijk gebruikt wordt) te bepalen met dagelijkse en maandelijkse operationele rapportages.

Simulatie

Simulatie helpt bij het bepalen van de werking van complexe systemen en is een prima aanvulling op  de analytische modellen die niet voldoende inzicht geven.

De Logistieke Consultancy dienst helpt tevens bij het behalen van een optimaal rendement van een systeem na implementatie of bij het naar een hoger plan tillen van uw multidisciplinaire team. Daartoe bieden wij 77 soorten training met onderwerpen als ‘fundamentele logistieke principes’, ‘voorraadmanagement’, hoe optimaliseer je het mapping proces’, ‘de juiste ergonomische werkhoudingen’ enzovoorts.

 

X
M