Wie investeert in automatisering en mechanisering van het magazijn, doet er alles aan om de implementatie zo succesvol mogelijk te laten zijn. Toch gaat het in de praktijk nog geregeld mis, waardoor de kostbare systemen niet doen wat ze hebben beloofd. Drie redenen waarom de implementatie van een automatiserings- of mechaniseringssysteem mislukt.

1. Het systeem past niet in het geheel
Een nieuw automatiserings- of mechaniseringssysteem is slechts zelden een oplossing voor het hele magazijn. Vaak is het systeem alleen maar geschikt voor een beperkt deel van het assortiment of van het proces. Denk aan een shuttlesysteem voor kleingoed of aan een buffersysteem op de expeditievloer.
Wat bedrijven nog wel eens vergeten, is dat een nieuw systeem een integraal onderdeel moet vormen van de totale operatie. Wie bijvoorbeeld verschillende orderpicksystemen gebruikt, zal ervoor moeten zorgen dat aan het eind van het proces de orders uit de verschillende systemen gebundeld worden tot één zending richting de klant. Het kan echter gebeuren dat het nieuwe systeem zelf prima functioneert, maar leidt tot inefficiënties in andere delen van de operatie. Die inefficiënties kunnen ertoe leiden dat orders te laat de deur uitgaan of dat de verwachte kostenbesparing niet gerealiseerd wordt. Een mooi voorbeeld is een bedrijf dat vergat dat de artikelen die in het opslagsysteem met kunststof bakken lagen, eerst nog uitgepakt moesten worden. Die artikelen kwamen immers binnen in kartonnen dozen. Maar liefst drie mannen waren een groot deel van hun dag bezig met uitpakken.

2. Het systeem is niet getest
Tijdens een seminar op de Logistica vertelde hoogleraar Jan van den Ende van de Eramus Universiteit Rotterdam nog eens het verhaal over de logistieke ramp direct na de opening van terminal 5 van Heathrow in 2008. Op de eerste dag raakten meer dan 23.000 koffers zoek, waardoor 250 vluchten moest worden afgelast. Na vijf dagen zat Heathrow nog steeds 15.000 koffers opgescheept. Vierhonderd vrijwilligers werden ingeschakeld om de problemen op te lossen. Een en ander leidde tot een parlementair onderzoek in Londen.
Waardoor werden de problemen veroorzaakt? Door het ontbreken van een ‘real life’ test. Natuurlijk heeft Heathrow onderzocht of het systeem werkte, maar daarvoor werden een paar nepkoffers gebruikt. Door de gebrekkige test gingen op de dag zelf nog veel meer zaken mis. De medewerkers van het bagageafhandelingssysteem ontdekten bijvoorbeeld dat ze hun auto niet in de buurt van de terminal konden parkeren, waardoor ze pas op hun werkplek arriveerden toen het leed al was geschied.
Conclusie: vergeet niet het systeem goed de testen voordat het in gebruik wordt genomen. Een goede test betekent niet alleen een functionele test, maar ook een capaciteitstest of – om actueel te blijven – een stresstest.

3. Het systeem is te star
Eigenlijk is dit geen reden waarom automatiseringsprojecten mislukken, maar waarom bedrijven er niet eens aan beginnen. Ze krijgen bij de woorden automatisering of mechanisering visioenen van lompe starre hoogbouwmagazijnen met kranen die vijftien jaar lang dag in dag uit hetzelfde kunstje doen. Vijftien jaar is echter wel erg lang. Wie kan nog zover vooruit kijken? Wie durft te voorspellen hoe zijn vraag en zijn orderpatroon er over vijf jaar uitziet?
Het idee dat automatische magazijnsystemen per definitie starre constructies zijn die maar moeilijk aan veranderende omstandigheden aangepast kunnen worden, klopt allang niet meer. De markt kent steeds meer flexibele vormen van automatisering. Denk aan zonepicksystemen met modulaire plug-and-play conveyors die het mogelijk maken om eenvoudig zones te vergroten, te verkleinen of uit te breiden. Of denk aan shuttlesystemen waarbij het aantal shuttles kan meegroeien met de vraag uit de markt. Wie nog steeds denkt dat automatisering en mechanisering per definitie niet geschikt zijn voor zijn business, doet er goed aan de vele nieuwe mogelijkheden nog eens goed te bekijken.

Case study
Download hieronder de Shimano case met het ‘goods to man’ volautomatisch orderpicksysteem Picking Tray System (PTS):

Download gratis Case Study Shimano
 

X
M