Logistiek managers krijgen in sneltreinvaart met nieuwe facetten te maken die hun vakgebied vergroten en complexer maken. Waar het werk – toegegeven, oneerbiedig gezegd - in het verleden te vaak bestond uit brandjes blussen, is de functie vandaag de dag op een veel tactischer niveau te vinden. Wat betreft inhoud meer opgeschoven naar de rol van de supply chain manager in het verleden. En dat heeft nogal wat consequenties voor de invulling van de werkdag met bijhorende uitdagingen. Vijf pijnpunten dienen zich hierbij aan, in willekeurige volgorde:   

Pijnpunt 1 – Gebrek aan organisatorische transparantie
Transparantie is geen wens meer maar een eis. Logistieke IT is het meest voor de hand liggende gereedschap om het zicht op de keten te verbeteren. Maar op welke vragen moet de IT antwoord gaan geven? Welke KPI’s moet een logistiek manager definiëren? Het belangrijkste struikelblok op weg naar transparantie is niet zozeer de keuze voor het ene of het andere IT-systeem, maar de kwaliteit van data en de discipline om data accuraat te houden.

Pijnpunt 2 – Hoe actueel is data eigenlijk?
Ook het tweede pijnpunt heeft een sterke link met software. Als de KPI’s zijn bepaald, hoe actueel is het overzicht van de behaalde prestaties? Is het data van een dag, een week of een maand oud? Waarom niet real-time, of bijna real-time (binnen een of enkele uren)? Dat hoeft niets of nauwelijks meer te kosten. Deze eis niet neerleggen bij een leverancier is veelal het gevolg van onwetendheid. Is de data accuraat en de software geïmplementeerd, dan is het van belang om te kijken of ook op gedetailleerde vragen een antwoord is te geven. Levert een aanvullende business intelligence tool extra info, wat kost dit en wat levert het op? IT en logistiek zijn daarmee geen kostenpost, maar een service-enabler.

Pijnpunt 3 – Van losse talenten een team maken
Talent en slimme teamspelers zijn in de toekomst onmisbaar om van een logistieke operatie een succes te maken. Juist als de complexiteit van ketens toeneemt en de automatisering van handelingen toeneemt, moet een logistiek team toegevoegde waarde kunnen bieden. Het is dus zaak voor een logistiek manager om de juiste spelers aan boord te hijsen. En minstens zo belangrijk is om deze talenten binnenboord te houden door ze te blijven uitdagen. Noem het een stukje interne ketenoptimalisatie. Werkt een team niet naar behoren, dan zal het immers ook lastig zijn om de financiële doelstellingen te behalen.
Pijnpunt 4 – ‘Nee verkopen’ inwisselen voor S&OP-adoptie
Nee verkopen is voor veel salesmanagers nog steeds geen optie, ondanks dat het een extra voorraadlast kan zijn. Ook bestempelen vooral kleinere organisaties logistiek nog te vaak als een kostenpost. De uitdaging voor logistiek managers bij dergelijke bedrijven is, om te laten zien dat nee verkopen vaak niet nodig is. Slimmer omgaan met leverdata kan de leverprestaties zelfs verbeteren. Start zelf een S&OP proces op, open bedrijfsbreed de ogen.  

Pijnpunt 4 – ‘Nee verkopen’ inwisselen voor S&OP-adoptie
Nee verkopen is voor veel salesmanagers nog steeds geen optie, ondanks dat het een extra voorraadlast kan zijn. Ook bestempelen vooral kleinere organisaties logistiek nog te vaak als een kostenpost. De uitdaging voor logistiek managers bij dergelijke bedrijven is, om te laten zien dat nee verkopen vaak niet nodig is. Slimmer omgaan met leverdata kan de leverprestaties zelfs verbeteren. Start zelf een S&OP proces op, open bedrijfsbreed de ogen.  

Pijnpunt 5 – Wet- en regelgeving
Regelgeving mag met recht pijnpunt vijf worden genoemd. Het vervelende hierbij is dat er niet altijd veel aan te verbeteren valt. Op douanegebied wel, door ervoor te zorgen dat certificeringen in orde zijn en documenten zoveel mogelijk elektronisch te verzenden zijn. Dit deel van de keten op orde hebben, voorkomt onnodige vertragingen. Volg de ontwikkelingen wel op de voet, want misschien doet zich een kans voor bij de snelle adoptie van nieuwe wet- en regelgeving. Het zou niet de eerste keer zijn dat een logistiek manager hiermee een potentiele opdrachtgever overtuigt.

X
M