Dit artikel betreft het vijfde inhoudelijke blog.

Een warehouse management systeem (WMS) is uitermate geschikt voor het toewijzen van artikelen aan opslaglocaties, voor het toewijzen van voorraden aan klantorders en voor het genereren van slimme orderpickopdrachten. Er is één ding waar een WMS niet goed in is: het aansturen van materials handling systemen zoals conveyors en shuttles. Daarvoor is een warehouse control systeem (WCS) onontbeerlijk.

Een belangrijk verschil tussen een WMS en WCS betreft de architectuur van de software. Anders dan een WMS moet een WCS in staat zijn om binnen een fractie van een seconde beslissingen te nemen en die te communiceren met de onderliggende machines en robots. Zodra een doos een sensor passeert, moet het WCS vrijwel direct kunnen aangeven of een doos bijvoorbeeld linksaf of rechtsaf moet.

WCS spreidt de werklast
Uiteraard staat een WCS in nauwe verbinding met het WMS. In een geautomatiseerd magazijn weet het WMS exact welke artikelen moeten worden gepickt, maar niet hoe dat precies moet worden uitgevoerd. Dat is de taak van het WCS, dat ervoor zorgt dat alle verschillende materials handling systemen samenwerken om de artikelen uit te slaan, in te pakken en verzendklaar te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het WCS een shuttle laat rijden om een bepaald artikel uit een automatische opslagsysteem te halen en via verschillende liften en conveyors bij het juiste pickstation af te leveren.

Net als het WMS heeft het WCS een grote impact op de efficiëntie van een warehouse. Een intelligent WCS zorgt bijvoorbeeld voor een optimale verdeling van de werklast over de verschillende onderdelen van het materials handling systeem. Dat betekent onder meer dat de pickopdrachten evenredig worden verdeeld over de actieve orderpickstations, zodat niet de ene medewerker lamme armen krijgt van het picken terwijl de ander zich staat te vervelen. Met andere woorden: een WCS zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit beter wordt benut.  

WCS verdeelt de snellopers
Een optimale verdeling van de werklast betekent ook dat het WCS bij het verdelen van artikelen over de opslaglocaties rekening moet houden met de pickfrequentie. Als de artikelen die het vaakst worden gevraagd in één gang op hetzelfde niveau worden gelegd, komt het overgrote deel van de pickopdrachten terecht bij één shuttle die waarschijnlijk vele malen wordt overvraagd. Het is veel efficiënter om de artikelen met de hoogste pickfrequentie over verschillende gangen en verschillende niveaus te verdelen, zodat meerdere shuttles toegang hebben tot deze snellopers.

Veel efficiëntiewinst is ook te behalen in de wijze waarop de componenten van het materials handling systeem worden aangestuurd. Als een shuttle bijvoorbeeld een bak met artikelen uit een stelling heeft gehaald om naar een pickstation te brengen, scheelt het tijd als de lift alvast klaarstaat. Als de shuttle vervolgens de bak heeft afgegeven, is het handig als hij meteen een andere bak mee kan terugnemen en dus niet leeg hoeft terug te keren.

Pickfouten en doosformaten
Een WCS is niet alleen bepalend voor de capaciteit van het materials handling systeem, maar kan ook andere functionaliteit bieden. Denk bijvoorbeeld aan gewichtscontrole, waarbij de inhoud van een verzenddoos wordt gewogen met een ingebouwde weegschaal. Als het gemeten gewicht niet overeenkomt met het gewicht dat op basis van de order mocht worden verwacht, is dat een teken dat een pickfout is gemaakt. Het systeem kan de verzenddoos dan even parkeren, zodat een medewerker de inhoud nog eens kan controleren.
Een andere functionaliteit is precubing, waarbij het WCS op basis van de orderregels en de vastgelegde afmetingen van artikelen uitrekent hoeveel volume de complete order in beslag neemt. Op basis daarvan geeft het systeem aan hoeveel dozen nodig zijn en welk formaat deze dozen moeten hebben. Het WCS zorgt op deze manier ervoor dat de dozen zo min mogelijk lucht bevatten en dus niet opgevuld hoeven te worden. Dat scheelt niet alleen in verpakkingskosten, maar ook in transportkosten.

Bepalend voor capaciteit
Een laatste belangrijk aandachtspunt is de openheid en flexibiliteit van het WCS. De vraag is immers of het materials handling systeem dat vandaag draait, ook in de toekomst aan de behoefte kan voldoen. Het kan zijn dat het systeem moet worden uitgebreid of dat delen ervan plaats moeten maken voor andere componenten met andere eigenschappen. Het helpt als het WMS het mogelijk maakt om snel te schakelen en de configuratie aan te passen.
Kortom: wie wil investeren in materials handling systemen, moet niet alleen letten op de fysieke componenten maar ook op het WCS dat het geheel aanstuurt. Meer nog dan de fysieke prestaties van de componenten is het WCS bepalend voor de capaciteit en efficiëntie van het systeem. Wie ook nog let op de openheid en schaalbaarheid van het WCS, is spekkoper.

Download hier meer informatie over LMxt,
de schakel tussen IT systemen en het warehouse

 
Over The Referents Company-blogs:

In deze serie blogs komen alle logistieke, warehouse management en material handling overpeinzingen aan bod op weg van een bedrijf dat een succesvol product heeft bedacht, tot de Europese uitrol ervan. De blogs gaan over de benodigde groeistappen en de keuzes voor bijhorende systemen, uitdagingen die zich aandienen en de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven.

X
M