Dit artikel betreft het derde inhoudelijke blog.

Een distributiecentrum kan gevoelsmatig ‘vol’ zijn. Dit vereiste wel direct actie in de vorm van kijken naar de details van de operatie, maar ook de gemaakte strategische keuzes. Liggen er geen halve pallets op plaatsen waar het logischer is om volle te plaatsen? Bij het bepalen of een magazijn te vol is, moeten strategisch denken en ondersteunende softwarematige tools hand in hand gaan.
De oorzaken van een magazijn dat vol ligt, kunnen nogal divers zijn. Hoe klein een verandering in de logistieke keten ook is, het is onvermijdelijk dat er consequenties op voorraadgebied aan zijn gekoppeld. De impact van deze effecten nemen alleen maar toe in een wereld waarin bedrijven in recordtempo krimpen, dan wel groeien en producten beschikbaar stellen via meerdere ketens. Waar moeten al deze voorraden liggen? En heb je als bedrijf werkelijk zicht op waar ligt, inclusief de andere dc’s en hubs?

Waar wil je kunnen orderpicken?
Het eerste deel van het probleem dat ‘een vol warehouse’ heet, bestaat vaak uit het niet slim genoeg indelen van het magazijn. Half gevulde pallets die zijn geplaatst op locaties waar er optisch en technisch plaats is voor hele pallets, geven de indruk van een volle ruimte. De kans is ook groot dat voorgedefinieerde zones in het WMS en magazijn niet zo efficiënt worden gebruikt als de dagelijks wisselende logistiek vereist. Een zinvolle vraag die bedrijven zich dienen te stellen is: wil je op alle locaties kunnen orderpicken?

Magazijn operatie slimmer maken
Slottingmodules zijn een welkome hulp voor het vastleggen van de regelmaat van pickhandelingen. Het wie, wat, wanneer en hoeveel is eenvoudig vast te leggen. Routing is eveneens aan te passen, een pickingplein is te creëren. Spelen met voorraden, pickopdrachten en –locaties is stukken eenvoudiger wanneer er de juiste softwarematige ondersteuning is. Een product als ‘order manager’ is eenvoudig aan een WMS te koppelen en maakt de magazijnoperatie stukken slimmer.

Verbeter zicht op de keten
Dit soort IT-tools berekent bovendien of een order wel via het magazijn moet lopen. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij de stap in de keten is over te slaan en het product direct van de fabriek naar de afleverplek is te verschepen. De software geeft supply chain-, logistiek- en warehouse managers meer zicht op de keten.

Pak voorraad zonder ordernummers aan
Toegevoegde waarde, waarmee de tools zich terugverdienen, zijn bijvoorbeeld het uitstellen van de investering in een nieuw magazijn. Ook zal het zicht op welke voorraad werkelijk nodig is voor de operatie, afgaande op de klantvraag en de lead-times, stukken beter zijn. Maar ook ontstaat er een duidelijk beeld van welke voorraad misschien te lang in het magazijn aanwezig is zonder dat er een ordernummer aan is gekoppeld. Misschien liggen er artikelnummers die toehoren aan producten waar de markt niet meer om vraagt. Het zijn alle typisch voordelen die een magazijn ‘te vol’ kunnen maken.

Creëer zicht op magazijn én overflow dc
Naar de keten toe ontstaat er met de inzet van de juiste IT-tools veel meer zicht op de keten, dus ook in wat er op andere locaties ligt. En het maakt daarbij niet uit of dit in een overflowmagazijn is aan de overkant van de straat, of aan de andere kant van het land, wanneer de parameters juist staan ingesteld, weten managers dat het systeem ze niet voor verrassingen stelt wanneer er iets wezenlijks in de keten verandert.  

Meer weten over LM Stock Optimizer? Lees dan de informatie op onze website.

Of bent u net als The Referents Company een relatief klein bedrijf, maar barstensvol ambitie en op zoek naar een softwarepakket ter ondersteuning van de logistiek? Het maGistor® WMS is dan wellicht de oplossing. Download hieronder de informatie of nodig ons uit voor een presentatie en stevig gesprek over uw supply chain!

Download hier informatie over maGistor WMS
 
In deze serie blogs komen alle logistieke, warehouse management en materials handling overpeinzingen aan bod op weg van een bedrijf dat een succesvol product heeft bedacht, tot de Europese uitrol ervan. De blogs gaan over de benodigde groeistappen en de keuzes voor bijhorende systemen, uitdagingen die zich aandienen en de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven.

X
M