In de vakpers is de afgelopen tijd veel gesproken over de mogelijkheden van pick-by-vision. Orderpickers ontvangen hun pickopdrachten niet meer via een handterminal of headset, maar via een bril met ingebouwde camera. Deze nieuwe technologie biedt zeker voordelen, maar de toekomst bestaat uit een warehouse waarin al deze technologieën zijn geïntegreerd en met elkaar samenwerken.
Na alle ophef over de Google Glass staat ook het gebruik van pick-by-vision in warehouses weer volop in de belangstelling. Vijf jaar geleden toonde de Technische Universität München op de Duitse vakbeurs CeMAT al eens een werkend prototype van deze nieuwe orderpicktechniek. Ook in andere onderzoekscentra zijn de mogelijkheden van pick-by-vision onderzocht en verder ontwikkeld.
De technologie achter pick-by-vision bestaat uit een bril met een kleine, ingebouwde videocamera. Eenmaal op het hoofd geplaatst, ziet de camera exact dezelfde beelden als de orderpicker. De slimme besturingssoftware kan deze beelden razendsnel analyseren en op de brilglazen allerlei aanvullende informatie projecteren. Denk aan het markeren van de juiste picklocatie of het weergeven van het aantal artikelen dat moet worden gepickt.

Extra visuele informatie
Zodra de technologie snel genoeg is en de bril comfortabel is om te dragen, heeft pick-by-vision enkele belangrijke voordelen ten opzichte van andere orderpicktechnieken zoals voicepicking. Bij beide technieken hebben orderpickers de handen vrij, maar bij pick-by-vision heeft de orderpicker continu de beschikking over aanvullende informatie zoals het aantal artikelen. Bij voicepicking wordt het aantal artikelen eenmalig ingesproken en moet de orderpicker die onthouden. Als de concentratie even verstoord wordt, is die informatie snel weer vergeten. Dat vergroot de kans op fouten en werkt vertragend, bijvoorbeeld omdat het aantal stuks opnieuw moet worden opgevraagd.
Pick-by-vision maakt het bovendien mogelijk om de orderpicker te voorzien van informatie die nu vaak nog niet beschikbaar is. Denk aan pijlen die de kortste looproute naar de volgende picklocatie aangeven of foto’s van de producten die moeten worden gepickt. Als de camera en beeldanalysesoftware nog verder worden ontwikkeld, kunnen bovendien extra controles worden ingebouwd. De camera is al in staat om de barcode op een doos te scannen, maar moet ook kunnen detecteren of de hand van de orderpicker naar de juiste picklocatie gaat en of hij het juiste aantal artikelen pakt. Allemaal functies die efficiënt en foutloos werken bevorderen.

Instructies voor slim stapelen
Een andere toepassing is het geven van aanwijzingen voor het stapelen van producten op pallets of rolcontainers. Met name onervaren orderpickers hebben moeite om stabiel en efficiënt beladen pallets te genereren, wat kan leiden tot meer transportschade en hogere transportkosten. Op de markt is al slimme stapelsoftware beschikbaar die op basis van de volgorde van de pickopdrachten kan uitrekenen hoe een pallet optimaal kan worden gestapeld. Die informatie kan ook op de brilglazen worden geprojecteerd.
Als pick-by-vision eenmaal een geaccepteerde oplossing is, zullen wellicht nog andere toepassingen voor warehouses worden ontwikkeld. Denk aan het controleren van binnenkomende goederen, het geven van instructies bij waardetoevoegende activiteiten (value added logistics) of het bieden van ondersteuning bij inpak- en verzendprocessen. Ongetwijfeld krijgen we te maken met toepassingen die we nu nog niet kunnen bedenken.

Toekomst bestaat uit integratie
Veel publicaties spitsen zich toe op de vraag of pick-by-vision een alternatief kan worden voor bestaande orderpicktechnieken zoals voicepicking, barcodescanning of pick-to-light. Het antwoord is dat veel van deze technologieën uiteindelijk geïntegreerd zullen worden toegepast. Het is technisch gezien een kleine moeite om een orderpickbril te integreren met een headset. Dat maakt het mogelijk om middels een stemcommando een order gereed te melden en de volgende picklocatie op te vragen, zodat daarvoor geen extra fysieke handeling nodig is. Ook biedt integratie de mogelijkheid om alleen extra visuele informatie op te vragen als dat nodig is, zodat een ‘overkill’ aan informatie wordt voorkomen. Ervaren orderpickers weten immers ook zonder alle geprojecteerde navigatie-informatie wel hoe ze moeten lopen.
Ook leveranciers van hef- en magazijntrucks werken aan toepassingen waarin orderpicktrucks, voorzien van AGV-techniek, worden aangestuurd door warehouse management systemen. Met een druk op de knop zoeken deze trucks automatisch de volgende picklocatie op zonder dat de orderpicker hoeft te sturen. De uitdaging is om het beste uit al deze technologische ontwikkelingen  te bundelen in een volledig geïntegreerde toepassing. Een toepassing waarbij orderpickers, voorzien van bril en headset, kijken naar een met visuele informatie verrijkt magazijn en praten tegen magazijntrucks.

Case study
Download hieronder de Shimano case met het ‘goods to man’ volautomatisch orderpicksysteem Picking Tray System (PTS):

Download gratis Case Study Shimano
 

X
M