Het cliché "een goed begin is het halve werk" gaat zeker op voor WMS-implementaties. Wie tijd en aandacht schenkt aan de selectie van een warehouse management systeem (WMS) bespaart zich een hoop ellende tijdens de implementatie en de ingebruikname van het systeem. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een WMS?

1. De geboden functionaliteit
Natuurlijk moet het nieuwe WMS wel doen wat het doen moet. Basisfunctionaliteiten zoals inslag, opslag en uitslag worden tegenwoordig door vrijwel elk systeem redelijk goed afgedekt. De verschillen zitten steeds meer in de details en in aanvullende functionaliteit. Die details gaan bijvoorbeeld over de wijze waarop taken worden samengesteld en vrijgegeven aan de medewerkers op de magazijnvloer of over de wijze waarop artikelen worden toegewezen aan opslaglocaties (slotting). Systemen die op dat gebied wat geavanceerder zijn, kunnen vooral bij de wat grotere en complexere operaties tot aanzienlijke kostenvoordelen leiden. Voor een klein magazijn met maar vijf mensen schieten dergelijke systemen meestal te ver door. Een productiviteitsstijging van vijf procent leidt dan immers nog niet direct tot een personeelsreductie.
Bij aanvullende functionaliteit gaat het bijvoorbeeld om labour management voor een optimale planning van mensen en middelen. Of denk aan carrier selection voor de keuze van de juiste vervoerder en het printen van de bijbehorende labels. Niet elk WMS biedt dat soort modules, die eraan kunnen bijdragen dat logistiek een competitief instrument wordt.

2. De klik met de leverancier
Heb niet de illusie dat een WMS-implementatie volledig probleemloos verloopt. Het kan altijd gebeuren dat een proces net even iets ingewikkelder in elkaar steekt dan vooraf gedacht. Het belangrijkste in dat geval is de klik met de leverancier. Ontbreekt die klik, dan kunnen dit soort problemen ontaarden in welles/nietes-discussies tussen gebruiker en leverancier. Als die klik er wel is en beide partijen elkaar vertrouwen, richt alle energie zich automatisch op de oplossing en niet op de schuldvraag.
Of er wel of geen klik is, wordt allereerst bepaald door het persoonlijk contact tussen de betrokkenen. Belangrijk is dat beide partijen dezelfde taal spreken. Het gebeurt regelmatig dat een leverancier aangeeft aan een bepaalde eis te voldoen, terwijl dat tijdens de implementatie niet het geval blijkt te zijn. Dat betekent lang niet altijd dat de leverancier heeft gelogen. Vaak blijkt dat de leverancier de eis anders heeft geïnterpreteerd dan de gebruiker. Een goede communicatie voorkomt misverstanden.

3. De ervaring in de branche
Een supermarktketen heeft een heel ander WMS nodig dan een elektrotechnische groothandel. De eerste kampt met houdbaarheidsdata, de tweede met serienummerregistratie. Een supermarktketen denkt in termen van volle vrachtauto’s, een elektrotechnische groothandel denkt in volle verzenddozen.
Het verdient aanbeveling om bij de keuze van een WMS te letten op de ervaring van de leverancier in de branche. De eisen en wensen kunnen per branche immers flink verschillen. Branche-ervaring betekent niet alleen dat het systeem hoogstwaarschijnlijk kan voldoen aan de gestelde eisen en wensen, maar ook dat de leverancier de taal van de gebruiker spreekt en weet met welke problemen hij kampt. Vraag naar referenties en aarzel niet om hen te bellen of zelfs te bezoeken.

4. De stabiliteit van de leverancier
Logistieke ketens worden steeds korter. Wie niet binnen 24 uur kan leveren, telt in veel branches al bijna niet meer mee. Tegelijkertijd verschuiven cutoff-tijden steeds verder naar achteren. Klanten moeten tot 17.00 of 18.00 uur kunnen bestellen, bij webshops soms zelfs tot 22.00 of 23.00 uur.
Dat betekent dat bedrijven steeds afhankelijker worden van het WMS. Als het systeem een paar uur niet beschikbaar is, leidt dat bijna direct tot een achterstand die niet meer in te halen is. Wie durft zijn lot dan in handen te leggen van een WMS dat door een leverancier met anderhalve man en een paardekop in de lucht wordt gehouden? En wat gebeurt er als de leverancier failliet gaat, iets wat in deze tijd niet geheel ondenkbaar is? Let bij de keuze van een WMS-leverancier dus op de achterliggende organisatie. Hoe groot is het team? Hoe groot is het klantenbestand? Wat is de financiële positie? De continuïteit moet gewaarborgd zijn.

Case study
Download hieronder de Shimano case met het ‘goods to man’ volautomatisch orderpicksysteem Picking Tray System (PTS):

Download gratis Case Study Shimano
 

X
M