Steeds vaker kiezen bedrijven voor geautomatiseerde logistieke systemen. Logisch, want de systemen bieden tal van voordelen. Met geautomatiseerde goods-to-man systemen zijn grote efficiencyslagen mogelijk. Zeker in de Westerse landen, waar de loonkosten hoog zijn en het bovendien steeds lastiger wordt om gekwalificeerd personeel te vinden.
De voordelen reiken tot ver in de logistieke keten. In het warehouse worden een hogere performance en betere vulgraad bereikt, terwijl orders eenvoudig volgens een vooraf bepaald stapelpatroon kunnen worden verzonden en er ook bij de afnemer minder tijd nodig is om de goederen te verwerken.

De groeiende populariteit van de logistieke systemen betekent echter niet dat factor mens minder belangrijk wordt. Integendeel; ergonomie staat nog altijd hoog in het vaandel bij de leveranciers (en ontwikkelaars). Moderne logistieke systemen dragen daardoor hun steentje bij aan het terugdringen van verzuim, bijvoorbeeld met het ontwikkelen van ergonomische werkplekken voor geautomatiseerde goods-to-man systemen. Ook dat is pure winst.

Maar niet voor alle logistieke systemen is de tussenkomst van mensenhand noodzakelijk. Shuttlesystemen, ook al een oplossing die voor meer en meer bedrijven aantrekkelijk is, kunnen bijvoorbeeld moeiteloos zonder tussenkomst van ‘handjes’ de efficiency van het logistieke proces naar een hoger plan tillen.
Shuttles blijken een uitstekend alternatief voor de traditionele miniloadsystemen. Ze bieden een hoge capaciteit en flexibiliteit en zijn daarmee voor veel meer bedrijven een interessante optie. Zelfs als er veel sku’s op legbordstellingen worden opgeslagen, zoals in de farmaceutische branche, is de shuttle een overweging waard.

Een van de vele voordelen van een shuttlesysteem is het lage energieverbruik als gevolg van het lage eigen gewicht van het systeem. En daarmee is meteen een ander essentieel aspect voor álle logistieke systemen benoemd. Mede dankzij het alsmaar belangrijker wordend Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) groeit namelijk de vraag naar ‘groene’, duurzame oplossingen.
Die duurzaamheid is overigens veel meer dan zuinig omgaan met energie. Duurzaamheid is ook efficiency. En duurzaamheid is ergonomie. Een investering in een geautomatiseerd logistiek systeem mag dan ook met recht in meerdere opzichten een duurzame investering worden genoemd.

Case study
Download hieronder de Shimano case met het ‘goods to man’ volautomatisch orderpicksysteem Picking Tray System (PTS):

Download gratis Case Study Shimano

X
M