In deze serie blogs komen alle logistieke, warehouse management en materials handling overpeinzingen aan bod op weg van een bedrijf dat een succesvol product heeft bedacht, tot de Europese uitrol ervan. De blogs gaan over de benodigde groeistappen en de keuzes voor bijhorende systemen, uitdagingen die zich aandienen en de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven. Dit betreft het eerste verhaal blog.

“Hoe kan dat nu weer?!” De frustratie spat af van de reactie van Peter, warehouse manager. Hij hoort van zijn leidinggevende dat deze week al zeven klanten hebben geklaagd over het niet ontvangen van artikelen. En juist nu het in het magazijn een drukte van jewelste is - Peter is er ruimte aan het maken voor de nieuwe Jeeze-producten - moet hij op zoek naar de oorzaak van deze mankementen.

Opvallend genoeg heerst er op het moment dat Peter zich buigt over de problemen op de magazijnvloer elders in The Referents Company (TRC) een juichstemming. Vanuit de holding is er een akkoord voor een omvangrijke investering in Jeeze; het nieuwe productconcept waarmee de consument heerlijke smoothies kan maken. De machines en de bijhorende capsules die TRC onder deze naam hebben gelanceerd gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank. Peter, maar zeker ook supply chain directeur Fred aan wie Peter rapporteert, realiseren zich dat dit succes een kleine bom onder de bestaande bedrijfsprocessen en IT-aansturing kan leggen. “De afleverprestaties moeten absoluut omhoog, we missen realtime inzicht, maken teveel pickfouten, er is gewoon te weinig grip op de operatie”, moppert Fred. “Nu al.” De logistieke afdeling van TRC zal de te verwachten groei op een slimme manier moeten kanaliseren. En er zijn van de hand van Fred en Peter ideeën  nodig over de uitbreiding van de productieomgeving, het voorraadmagazijn, de inpakruimte, de software om dit alles te ondersteunen en misschien zijn er ook wel investeringen nodig in pickoplossingen en schaalbare materials handling systemen.

Het succes is The Referents Company allerminst aan komen waaien. Er is samen met een lokale producent van vruchtensappen keihard gewerkt aan een nieuwe serie machines. Om zeker te zijn van de toelevering van de sappen en de grondstoffen  heeft TRC op verzoek van Fred en de CFO een aandeel in deze partner genomen. Peter heeft Fred wel op het hart gedrukt om de nodige energie te steken in de afstemming van de productieplanningen en het voorraadbeheer tussen beide bedrijven. Zeker nu het magazijn een betere organisatie vereist, wil Peter precies weten welke artikelen er wanneer vanuit de productie naar het DC worden doorgeschoven. “Ik wil precies weten welke artikelen er wanneer arriveren. Of er wel of geen ruimte is, is nu moeilijk te overzien. Een volwaardig WMS zou me daarbij enorm helpen.” TRC maakt al jaren gebruik van een maatwerk WMS, als module in een bestaand ERP.  

Schaalbaarheid en toekomstplannen
De uitdagingen van Peter en Fred staan in schril contrast met de euforie op kantoor. Daar werken collega’s aan plannen voor een Europese uitrol van de Jeeze-machines en capsules. De logistiek verantwoordelijken maken zich juist zorgen over de logistiek die de groei moet ondersteunen en missen de IT-tools om de keten goed te beheren. Fred heeft samen met Peter bij de CFO zijn nadrukkelijke wens uitgesproken om de warehouse module in het in hun ogen verouderde ERP te vervangen. Peter heeft daarbij aangedrongen op een honderd procent controle van alle ingaande en uitgaande goederen. Hiervoor moet echt geld worden vrijgemaakt.     

Overigens is de reden voor de manco’s die Peter vandaag te horen kreeg redelijk eenvoudig. Hij wist het probleem snel te achterhalen. Er was door ziekte van een medewerker een achterstand ontstaan in het verwerken van de orderpickbonnen. Niemand had dit opgemerkt en er is dus ook geen actie ondernomen. Peter baalt, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hij besluit er gebruik van te maken en dit voorbeeld te gebruiken om zijn wens voor een state-of-the-art WMS kracht bij te zetten.    

Tracking & tracing en picken kleine producten
Peter beseft erg goed dat de overgang naar intensiever werken met foodproducten veel strengere eisen stelt aan de keten van TRC. Het aspect tracking & tracing zal een prominentere positie gaan innemen. Dat is een aspect om bij de selectie van het WMS rekening mee te houden, iets wat ook geldt voor FIFO. Peter realiseert zich dat de selectie van het WMS niet eenvoudig zal zijn, het moet twee hele diverse stromen kunnen beheren, zoals de handling van spare parts, maar ook zijn er tools nodig voor het picken van de capsules en de patronen? En hoe schaalbaar moet de oplossing zijn? Hij besluit zijn wensen op te schrijven, deze aan Fred voor te leggen en dan gezamenlijk met hun vuist op tafel te slaan in de hoop snel met de implementatie te kunnen beginnen.


Informatiepakket WMS

X
M