Dit artikel betreft het vijfde verhaal blog.

Het is een drukte van belang in het warehouse van TRC. Terwijl de logistieke operatie gewoon doorgaat, wordt een deel van het warehouse ingericht voor zonepicking. Belangrijkste onderdeel daarvan is de installatie van een conveyorsysteem, dat de verzenddozen naar de verschillende zones transporteert.
Gelukkig duurt de implementatie minder lang dan warehouse manager Peter had gevreesd. De leverancier van het materials handling systeem had gelijk, de standaard modules van het conveyorsysteem zijn inderdaad eenvoudig aan elkaar te koppelen. Plug-and-play, het principe werkt.
“Het schiet lekker op”, roept Theo, de ervaren orderpicker die even naast Peter blijft staan en toekijkt naar de engineers die de conveyors installeren.
“Gelukkig wel”, antwoordt Peter. “Het is niet gemakkelijk werken, orders verzamelen, verpakken en verzenden terwijl het halve warehouse op z’n kop staat. Ik verbaas me er elke dag weer over dat we toch nog alles op tijd de deur uitkrijgen.”
“Het is inderdaad even doorbuffelen”, zegt Theo, “maar we weten waarvoor we het doen.  Ik ben benieuwd of alles straks inderdaad zoveel efficiënter gaat dan is voorspeld.”
“Wacht maar af”, lacht Peter. “Die avondvierdaagse hoef je hier nooit meer te lopen.”

Peter is niet alleen blij met zijn conveyors, maar ook met het warehouse control systeem  (WCS) dat deze conveyors aanstuurt. Dit systeem vormt de ontbrekende schakel tussen het warehouse management systeem (WMS) en de rollenbanen. Als het WMS aangeeft dat een verzenddoos naar een bepaalde picklocatie moet worden gestuurd, zorgt het WCS ervoor dat het conveyorsysteem met alle barcodescanners en sensoren de doos daadwerkelijk naar de juiste zone leidt.
Peter vroeg zich aanvankelijk af of het wel nodig was, weer een extra IT-laag. Dat hij blij is, heeft alles te maken met de openheid en schaalbaarheid van het WCS. Het geeft TRC meer grip op de onstuimige groei die het bedrijf doormaakt.

Eenmaal terug in zijn kantoor haalt hij de scenario’s erbij die hij samen met de leverancier van het materials handling systeem heeft ontwikkeld. Het eerste scenario wordt nu in praktijk gebracht: de implementatie van zonepicking, die voor reductie van de loopafstanden en voor de grootste productiviteitswinst zorgt.
Als de omzet van de webshop zo snel blijft groeien, zal het niet lang duren voordat het tweede scenario wordt geïmplementeerd: de installatie van pick-to-light. Nu werken de orderpickers in hun zone nog met barcodescanners; zij scannen de barcode op de verzenddoos, waarna op het scherm van de terminal de picklocatie wordt getoond. Met pick-to-light is scannen niet meer nodig en hebben de orderpickers hun handen vrij. Peter denkt zelf dat deze orderpick-technologie niet alleen tijdwinst oplevert, maar ook tot minder pickfouten leidt.

Het derde scenario is niet zozeer bedoeld om grip op de groei te krijgen en een hogere productiviteit te realiseren, maar om de transportkosten te reduceren. Dit scenario voorziet in de implementatie van ‘precubing’, de module die op basis van de order en de afmetingen van de bestelde producten uitrekent hoe groot de verzenddoos moet zijn. De medewerker die de orders opstart, krijgt dan op een scherm advies over het formaat verzenddoos dat hij moet pakken. Nu hanteert TRC nog één doosformaat, maar het gebeurt regelmatig dat die doos maar halfvol zit of dat een orderpicker voor één artikel nog een tweede doos moet pakken. Precubing leidt dus tot minder grote dozen en dus tot lagere verzendkosten. Peter heeft zelfs begrepen dat de leverancier van het materials handling systeem machines levert die automatisch de doos met het juiste formaat pakt, uitvouwt en op het conveyorsysteem plaatst.

Het mooie van het WCS is dat alle scenario’s vrij eenvoudig te implementeren zijn. Het vervangen van barcodescanning door pick-to-light kost vrij weinig tijd. Zelfs als Peter zou besluiten om alsnog voor voicepicking te kiezen, levert dat geen enkel probleem op. Ook het aansluiten van een dozenopzetmachine of een sorteersysteem op de expeditievloer is nu relatief eenvoudig geworden.  Dankzij het WCS kan hij snel schakelen en opschalen.
Peter staat op en kijkt nog eens door het raam van zijn kantoor, dat hem uitzicht biedt op de werkvloer in het warehouse. Hij stopt de handen in zijn zakken en voelt hoe zijn lichaam ontspant. Wat kan hem nu nog gebeuren? Hij is overal op voorbereid.

Download hier meer informatie over LMxt,
de schakel tussen IT systemen en het warehouse


Over The Referents Company-blogs:
In deze serie blogs komen alle logistieke, warehouse management en material handling overpeinzingen aan bod op weg van een bedrijf dat een succesvol product heeft bedacht, tot de Europese uitrol ervan. De blogs gaan over de benodigde groeistappen en de keuzes voor bijhorende systemen, uitdagingen die zich aandienen en de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven.

X
M