Zwaar tillen, ziekteverzuim, kostbaar personeel; er zijn talloze redenen aan te voeren waarom mechanisering van het logistieke proces lonend is. Dat neemt niet weg dat het zinvol is om goed te kijken naar de investeringskosten voor die mechanisering.
Voor een belangrijk deel worden die kosten bepaald door enerzijds de productiekosten van de gekozen oplossing en anderzijds de installatiekosten van het systeem. Om de kosten voor de gebruiker zo laag mogelijk te houden, richten systeemleveranciers zich op de ontwikkeling en productie van standaard bouwstenen. Met die standaard, en meestal modulaire bouwstenen kan vrijwel elke marktvraag worden beantwoord.

Modulair maakt flexibel
Een logistieke oplossing waar de voordelen van deze ontwikkeling goed zichtbaar zijn, is de rollenbaan. Een moderne rollenbaan is modulair opgebouwd en daardoor eenvoudig in- en uit te bouwen, te vervangen of uit te breiden. Het maakt een maximale aanpassing aan de specifieke inzetsituatie mogelijk. En dat biedt, zeker bij de steeds complexer wordende stromen en een groeiende behoefte aan flexibiliteit, uitkomst.

Slimmer én stiller
Ook ‘onder de kap’ biedt een moderne rollenbaan volop voordeel. Waar in het verleden voor de aansturing van het transportsysteem veelvuldig gebruik werd gemaakt van PLC-besturingen en samengeperste lucht, wordt vandaag de dag gebruikgemaakt van printkaarten en gebruiksvriendelijke software. Daarmee wordt de rollenbaan niet alleen slimmer, maar ook vrijwel volledig geruisloos. Doordat alleen energie wordt verbruikt door die rollenbaansecties waar dat op dat moment gevraagd wordt, is zo’n modern systeem daarnaast aanzienlijk efficiënter.
En dat is nog niet alles. Een 100 procent elektronisch aangedreven systeem, met eigen sensoren, mechanica en controllers, biedt daarbovenop het voordeel van optimale communicatie. Tussen de componenten onderling, maar ook met de bovenliggende software. Zo kan bijvoorbeeld ook preventief onderhoud nog efficiënter worden ingepland.

Kostengunstig plug & play
Door de combinatie van standaard componenten, een modulaire opbouw en de elektronische aandrijving ontstaat een plug & play systeem dat snel en eenvoudig op locatie wordt geïnstalleerd en getest. Een kostengunstige oplossing, die het mogelijk maakt om snel en flexibel in te spelen op veranderende en complexe behoeftes. Een oplossing die letterlijk op rolletjes loopt.

Case study
Download hieronder de Shimano case met het ‘goods to man’ volautomatisch orderpicksysteem Picking Tray System (PTS):

Download gratis Case Study Shimano
 

X
M