Compact, een enorm hoge vulgraad en een snelle verwerking van duizenden orders. Het zijn voordelen die passen bij een sterk geautomatiseerd magazijn. Toch liggen er in dergelijke magazijnomgevingen gevaren op de loer, waaronder een matige monitoring. Wat zijn hiervan de consequenties?
De kans is levensgroot dat als gevolg van een grote investering in mechanisatie, het aantal magazijnmedewerkers op de werkvloer daalt. Niet alleen kan een bedrijf hiermee de ROI van de investering interessanter maken, maar ook zal het ‘zachte’ voordelen kunnen behalen. Een machine kent immers, mits goed ontwikkeld en gebouwd, een lager ziekteverzuim dan orderpickers.

Ogen, orden en logisch verstand van magazijnvloer
Toch zullen warehousemedewerkers niet zomaar van de glimmende magazijnvloer verdwijnen. De inzet van bijvoorbeeld orderverzamelaars dient namelijk meerdere doelen dan de functieomschrijving doet vermoeden. Deze werknemers zijn niet alleen zeer bruikbaar voor het picken en wegzetten van artikelen, maar ze zijn ook de ogen, de oren én het logisch verstand van het bedrijf en als zodanig onmisbaar voor het garanderen van soepele magazijnprocessen.

Van onwenselijk naar onacceptabel
Verstoringen in een geautomatiseerd proces zijn uiteraard onwenselijk, maar worden door steeds meer bedrijven zelfs als onacceptabel omschreven. Het is een gevolg van het constante streven naar een hogere kwaliteit, een snellere omloop van goederen. Complexere ketens kunnen geen verstoringen gebruiken en vinden ze toch plaats, dan leiden ze tot enorme kostenposten, waarbij juist meer magazijnpersoneel nodig is om de verstoring of fout te herstellen.  


Breng te verwachten orderregels in kaart
Het monitoren van afwijkingen in het aantal te verwachten dagelijkse orderregels is een doeltreffende manier om problemen te voorkomen. Monitoren per dag, per dagdeel of soms zelfs per tijdsvenster van één uur of twee uur, kan problemen voorkomen. Laat een bedrijf dit achterwege, dan kan de waan van de dag leiden tot urenlange herstelsessies, waarbij op stel en sprong extra personeel nodig is om schade te herstellen. Dat laatste is des te belangrijker bij tijdkritische processen.

Verbeter aan de hand van vergaarde data
Moeilijk is het niet om slim te monitoren. Wanneer de dagelijkse orderverwachting in kaart is gebracht, is de voortgang op schermen in het dc te projecteren. Eventueel met behulp van stoplichten en alerts voorzien van geluid. Maar het belangrijkste is, dat bedrijven die vergaand willen automatiseren, in de gaten houden dat de voortgang van het proces niet langer door het gereduceerde aantal magazijnmedewerkers in de gaten is te houden. Elke ondernemer die zich dat beseft én ondersteunende maatregelen neemt, snapt het logistieke spelletje goed. En misschien kan hij of zij, wanneer de monitoring op orde is, ook wel de vruchten gaan plukken van de data die een monitoringtool oplevert en de processen nog verder finetunen.  

Case Study
Download hieronder de gratis Okaidi case study: 'Sorteren in fashion kinderspel?'

Download gratis Case Study Okaidi
 

X
M