Dit artikel betreft het zesde inhoudelijke blog.

Het effectief en slim picken en packen van zendingen is onmiskenbaar van groot belang in een logistieke operatie. Maar de artikelen zullen vervolgens nog steeds op transport moeten en een WMS- of WCS-systeem is niet de aangewezen tool voor het plannen daarvan. Althans, als deze software niet is verrijkt met een transportmodule. Andersom is de verzending van goederen zonder deze goed klaar te zetten ook onbegonnen werk. Het kan, maar je zou het als bedrijf niet moeten willen gezien de grote extra kosten die dit tijdens het transport met zich meebrengt. Ofwel, het loont om te inventariseren aan welke eisen een WMS, maar zeker ook een TMS dient te voldoen.

Noodzakelijke accurate wisselwerking tussen transportplanning en magazijnactiviteiten
Maar goede transportplanning start altijd op de magazijnvloer, of is in elk geval afhankelijk van een accurate DC-operatie. De stappen die in het warehouse worden gezet zijn cruciaal. Sales orders komen samen in het dc. Door slim te batchen, bijvoorbeeld op basis van gewicht en verpakkingsformaat, zijn zendingen samen te stellen die helpen om de beladingsgraad van voertuigen zo hoog mogelijk te maken. Aanvullend aan volume en gewicht is bij het samenstellen van zendingen ook al een onderverdeling te maken naar regio. Het labellen van de verpakkingen vindt bijvoorbeeld plaats op de packingtafel, waar de software ook al een onderscheid kan maken uit de verschillende vervoerders en dit op de etiketten vermeldt. Het is een mooi voorbeeld van hoe warehouse- en transportsoftware elkaar ondersteunen en nauwe integratie van deze IT-tools is in elk geval aan te bevelen.
Wil een bedrijf vandaag de dag succesvol zijn dan is het een voorwaarde om keuzes te hebben bij het maken van een transportbeslissing. Denk aan het uitsplitsen van een zending naar een vervoerder, naar een bestemming, op basis van de prijs en op basis van de meest efficiënte transportwijze, bijvoorbeeld het grootste aantal drops per rit. Maar ook kan een gebruiker van slimme TMS-software ervoor kiezen om een zending, waarvoor een klant bereid is meer te betalen, sneller en minder duurzaam te leveren. Het kunnen spelen met de juiste transportparameters geeft de gebruiker sowieso een keus. Welke hij vervolgens maakt is aan hem.

Frequente en complexe transportplanning vereist duidelijke TMS-keuze
De keuze tussen een transportmodule binnen een WMS of een dedicated transportmodule is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de transportactiviteiten. Een TMS-module binnen een WMS is doorgaans prima bruikbaar om routes in aan te geven en orders toe te kennen aan vaste routes. Zo’n module is iets minder dynamisch dan een volwaardig TMS. Een dergelijk systeem biedt een gebruiker meer handvatten om echt te spelen met voertuigen en volumes, maar biedt ook meer mogelijkheden waar het aankomt op het afhandelen van retouren en hoe deze het best in het transportproces zijn te verwerken. Wanneer bekend is dat een product retour komt via een gepland ophaalmoment, is het misschien niet handig om dit al direct aan het begin van de dag te doen. En wanneer dit een handeling is die zeer frequent voorkomt, is het voor een planner lastig al deze handelingen te overzien. De planner kan in dit geval beter het systeem een voorzet laten geven en zijn ervaring gebruiken voor het waar nodig tweaken van de planning.
Met dank aan cloud computing is er nog een derde mogelijkheid ontstaan, aanvullend aan WMS met TMS-module en standalone TMS. Bedrijven die de stap naar een volwaardig TMS nog iets te groot of duur vinden, kunnen ook kiezen om allerlei transport gerelateerde informatie via een webportal te laten verlopen. Voor zowel de informatie naar de ontvanger toe als voor het ontvangen van retourlogistieke data. Deze data is vervolgens in het WMS te schieten. Binnen een webportal zijn bovendien ook alle tarieven duidelijk te maken. Dit maakt je als bedrijf niet alleen transparant, maar het geeft je ook de mogelijkheid om klanten te sturen richting de logistiek gezien voor jou als bedrijf effectiefste transportwijze.

Koppeling WMS en TMS is basis van elke logistieke operatie
Belangrijk is het al met al om goed te bepalen op welke manier je als bedrijf onderscheidend wilt zijn. Maar aanvullend aan die unieke bedrijfswaarde, is het vandaag de dag minstens zo belangrijk om betrouwbaar te zijn bij het verzenden van artikelen en bij dit proces transparantie naar de klant te bieden. Uiteraard mag daarbij de interne (transport)efficiency niet uit het oog worden verloren en daarbij helpt een goede koppeling tussen WMS en TMS ontegenzeggelijk.

Download hier informatie over
LM Shipping Manager


Over The Referents Company-blogs:
In deze serie blogs komen alle logistieke, warehouse management en material handling overpeinzingen aan bod op weg van een bedrijf dat een succesvol product heeft bedacht, tot de Europese uitrol ervan. De blogs gaan over de benodigde groeistappen en de keuzes voor bijhorende systemen, uitdagingen die zich aandienen en de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven.  

 

X
M