Spraakmakende logistiek. Wie gebruik maakt van voice picking heeft er letterlijk mee te maken. En dat aantal gebruikers is de afgelopen jaren fors gestegen. Vooral in de retail lijkt deze technologie niet meer weg te denken. Daar wordt het inmiddels op grote schaal ingezet, met name bij het verzamelen van orders. Waaraan dankt voice picking die stijgende populariteit? En hoe komt het dat de technologie vooral de laatste jaren zo’n vlucht heeft genomen?

Geen makkelijke start
Pick-to-voice of voice picking is zeker geen nieuwe technologie. Al sinds de jaren negentig wordt de technologie in magazijnen ingezet. De start was destijds allesbehalve makkelijk. Gebruikers waren huiverig voor de invloed van verschillende dialecten, accenten, gebrekkig Nederlands of storende achtergrondgeluiden. Die scepsis was terecht, bleek bij de eerste projecten. Bovendien kostte het vastleggen van de stemkarakteristieken van elke individuele gebruiker toen nog relatief veel tijd, omdat de systemen spraakafhankelijk waren.

Volwassen dankzij fine-tuning
Dankzij een continue fine-tuning is voice picking in de afgelopen jaren echter volwassen geworden. Kinderziektes zijn verholpen, terwijl de voordelen – die er ook in de beginjaren al waren – zijn gebleven. De spraakafhankelijke systemen maken meer en meer plaats voor spraakonafhankelijke systemen, waarbij het inleren aanmerkelijk sneller verloopt, zodat ook nieuwe medewerkers snel aan de slag kunnen.

Meerdere voordelen
Het grootste voordeel van voice picking is dat de orderverzamelaar beide handen vrij heeft. Er hoeft immers niet te worden gescand of afgevinkt en het invoeren van gegevens is overbodig. Een gesproken bevestiging volstaat. Die bevestiging wordt gegeven via de microfoon van de headset, die is gekoppeld aan een lichte, draagbare heupcomputer. Via de headset krijgt de medewerker de opdrachten door.
Andere voordelen van voice-picking voice zijn het verbeteren van de proceskwaliteit en het realiseren van een hogere pickperformance, zo blijkt in de praktijk. Er worden minder fouten gemaakt en de verwerkte orders zijn sneller verwerkt.
Geen wonder dat voice picking steeds vaker gehoor vindt binnen de logistieke omgeving. De technologie heeft anno nu letterlijk én figuurlijk recht van spreken.

Case study
Download hieronder de Shimano case met het ‘goods to man’ volautomatisch orderpicksysteem Picking Tray System (PTS):

Download gratis Case Study Shimano
 

X
M