Deze keer het tweede inhoudelijke blog.

Recalls maken direct duidelijk wat er in een operatie nog is te verbeteren. En in veel gevallen blijkt op zo’n moment dat een dc niet te vergelijken is met een goed georganiseerd huis dat overzicht geeft. Dat een Warehouse Management Systeem (WMS) bij een terugroepactie het verschil kan maken tussen een ‘drama’ en het beperken van de schade, is veel ondernemingen inmiddels duidelijk.
Een modern WMS geeft zicht op details van de logistieke operatie binnen de muren van een bedrijf. Uiteraard is het systeem voor het leveren van toegevoegde waarde afhankelijk van een registratie-discipline. Producten die het magazijn in- en uitgaan dienen te worden gescand. Neemt een bedrijf dit serieus, dan kan het niet alleen voorraad efficiënt aanhouden én  terugvinden. Maar het is, misschien nog wel belangrijker, een enorme hulp bij onvoorziene situaties zoals recalls.

Zicht op seriecodes en batches, ook buiten de magazijnmuren
Serienummers van apparatuur of onderdelen staan geregistreerd vanaf de ontvangst, evenals de leveranciersdata. Goederen zijn op te zoeken op basis van onder andere seriecodes van batches in het geval het WMS bij een producent in het magazijn draait. Gaat er iets mis met de uitgeleverde producten, dan is in één oogopslag zichtbaar waar welke artikelen zich bevinden.
Waar in het verleden een WMS de voorraad bijhield, maar de nadruk lag op hoeveelheden en typen producten, zijn er vandaag de dag legio functies aan toegevoegd en is het systeem ook daadwerkelijk in staat tot het leveren van toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld door kosten te besparen bij recall operaties. Het geeft snel zicht op welke producten aan welke adressen zijn afgeleverd, goederen zijn te blokkeren. Maar ook is zichtbaar welke werknemer welke handelingen heeft verricht. Tot op detailniveau is zichtbaar wie wat heeft gedaan en zelfs aan welk workstation.  Met deze informatie is misschien een volgende recall te voorkomen of is de schade nog verder te beperken.  

Generen van overzichten
Een bedrijf, of dit nu een logistiek dienstverlener is of een producent die zijn eigen logistiek verzorgt, krijgt met een WMS grip op zijn goederenstromen én is in staat om duidelijke overzichten te genereren en zo de hele organisatie bij te praten over allerlei ontwikkelingen, van kapitaalreductie tot pikante missers.

Meldingen genereren en escaleren
Het meest kenmerkend voor moderne WMS-tools is misschien wel dat ze signalerend te werk kunnen gaan. Wanneer de parameters juist zijn ingesteld, dan herkent een WMS dat er met één of enkele uitgeleverde producten iets niet ‘juist’ is. Wat de oorzaak ook is, op basis van het signaal van de gebruiker en eventueel een juiste koppeling met een ERP-systeem, kan het magazijnsysteem een melding genereren die door de warehousemanager is op te pikken of te escaleren. De systemen zijn zelfs zo in te richten dat er automatisch reparatiekits naar de winkel gaan waar een afnemer een product heeft gekocht.  De mogelijkheden zijn legio, van het beperken van de schade bij een recall, tot zelfs het bieden van toegevoegde waarde bij het signaleren van fouten.   

Download hier de informatie over de complete LMxt suite

In deze serie blogs komen alle logistieke, warehouse management en materials handling overpeinzingen aan bod op weg van een bedrijf dat een succesvol product heeft bedacht, tot de Europese uitrol ervan. De blogs gaan over de benodigde groeistappen en de keuzes voor bijhorende systemen, uitdagingen die zich aandienen en de stappen die nodig zijn om succesvol te blijven.

X
M