Onze MVO visie voor een betere wereld

Mensen en goederen verplaatsen zich meer dan ooit over de hele wereld. Gemiddeld worden er dagelijks bijna 450 miljoen pakketten naar alle uithoeken op deze aardbol verzonden. Echter, deze menselijke activiteiten putten onze hulpbronnen uit en zetten het ecosysteem steeds meer onder druk, zoals we regelmatig in het nieuws vernemen.

Tegen deze achtergrond zullen bedrijven zich in de nabije toekomst moeten reorganiseren, vooral door te streven naar lokalisatie en matiging. De supply chains van morgen zullen wereldwijd moeten veranderen en heringericht worden. Logistieke bedrijven worden geconfronteerd met ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen die hun bedrijfsvoering op de proef stelt.

Ook SAVOYE zal zich moeten aanpassen. SAVOYE is wereldwijd actief en zal meer dan ooit het goede voorbeeld moeten geven door zich te houden aan bovengemiddelde professionele normen en ethische principes. Het is onze plicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en deze waarden te promoten, waar we ook zijn. We zullen positief omgaan met alle ecologische, sociale en maatschappelijke uitdagingen, waarmee we te maken krijgen.

Het SAVOYE MVO beleid

Milieuaspecten

Wij zetten ons in voor een duurzame wereld en willen vooruitgang boeken op milieugebieden die verder gaat dan alleen het naleven van de wet. Wij willen onze klanten helpen om hun impact op het milieu te minimaliseren.

Onze verantwoordelijkheden

Klimaatverandering

Uitstoot van broeikasgassen door onze directe activiteiten en gedurende de hele levensduur van onze installaties bij onze klanten

Beter gebruik van land

Constructie van onze nieuwe productiefacitliteit in Longvic, invloed uitoefenen op de constructie van nieuwe magazijnen

Integratie van biodiversiteit

Afval op onze sites, bijdrage aan minder wegwerpkarton en -verpakkingen

Onze belangrijkste uitdagingen

01

Onze voetafdruk verminderen

Voortdurende inspanningen om ons energieverbruik op elk van onze locaties te verminderen

02

Verminderen van de voetafdruk van onze klanten

Meehelpen aan het verkleinen van de voetafdruk van onze klanten met compactere opslagsystemen en slimmere processen

03

Het ontwikkelen van schonere oplossingen

Het verder ontwikkelen van oplossingen, inclusief onze eigen producten, systemen en software, met gerichte investeringen in R&D

Waar komt onze CO2 uitstoot vandaan?

66 %

brandstof

gebruikt voor zakelijke reizen*

33 %

gas en elektriciteit

verbruikt op locatie*

1 %

afval

gegenereerd op onze productielocaties*

Het SAVOYE MVO beleid

Sociale aspecten

Wij willen het welzijn van onze medewerkers maximaliseren door hun gezondheid, veiligheid en professionele ontwikkeling te verzekeren en tegelijkertijd betere werkomstandigheden te bieden. We streven ook naar meer werkgelegenheid, diversiteit en gelijke kansen.

Onze verantwoordelijkheden

Banen en gelijke kansen

Het scheppen van banen met gelijke kansen in onze bedrijfssector

Ontwikkeling van vaardigheden

Ontwikkeling van vaardigheden met onze bedrijfsactiviteiten en de marktbehoeften als richtlijnen

Betere werkomstandigheden

Voortdurend bouwen aan betere werkomstandigheden voor onze medewerkers

Onze belangrijkste uitdagingen

01

Versterken van onze reputatie als goede werkgever

Verder bouwen aan onze reputatie om nieuw talent aan te trekken en te behouden

02

De ontwikkeling van talent

Het ontdekken van talent en verder ontwikkelen van vaardigheden om de toekomst en groei van Savoye te verzekeren

03

Bevorderen van job rotation

Meer mobiliteit binnen de Groep en een verandering van cultuur ter ondersteuning van de internationale ontwikkeling van SAVOYE

Onze kerncijfers

873

medewerkers wereldwijd

15 %

medewerkers buiten Frankrijk

94/100

Gender gelijkheid index

Het SAVOYE MVO beleid

Maatschappelijke aspecten

Als een grote en wereldwijd actieve speler in de supply chain, zal SAVOYE meer dan ooit het goede voorbeeld moeten geven door zich te houden aan de eigen professionele normen en ethische principes. Zo willen we bijdragen aan een duurzamere en meer verantwoordelijke logistiek.

Onze verantwoordelijkheden

Sterke lokale wortels

Bijdragen aan de gemeenschappen rondom ons

Verbeteren van het welzijn op de werkvloer

Betere werkomstandigheden voor de mensen die met onze systemen werken

Voorbeeldige bedrijfsvoering

Een cultuur van respect, integriteit, transparantie op basis van professionele normen en voorbeeldige ethiek

Onze belangrijkste uitdagingen

01

Het opbouwen van solide relaties

Bouwen aan goede lange-termijn relaties met onze huidige en toekomstige klanten door het bieden van oplossingen die zijn afgestemd op hun wensen en altijd te voldoen aan onze contractuele verplichtingen

02

Meedoen aan lokale initiatieven

Bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio's waarin we werken

03

Bevorderen van samenwerkingen

Samenwerken met alle belanghebbenden zodat we innovatieve oplossingen en diensten voor onze markten kunnen blijven aanbieden.

Kerncijfers

96 %

van lokale leveranciers

voor onze EMEA aktiviteiten

+99 %

van onze aankopen worden gecontroleerd

Controle en audits van onze leveranciers

10 km

gemiddelde afgelegde afstand

per dag door een magazijnmedewerker en vermeden door automatisering

Meer weten?

Welke mogelijkheden voor een efficiënter MVO-beleid in uw logistiek?

Groene logistiek: het optimaliseren van pakketafmetingen om uw impact op het milieu te verminderen

Het combineren van output en een fijne werkomgeving met onze 1-op-1 werkstations voor orderpicken

*CO2 voetafdruk berekend op items 1 & 2 voor onze activiteiten in de EMEA-regio, evenals op item 3 voor productieafval.