Logistieke engineering en consultancy

Savoye ondersteunt zijn klanten bij het nadenken over de optimalisatie van hun goederenstromen; van de analyse- en ontwerpfasen tot het geven van operationeel advies over een bestaand distributiecentrum.

Consultancy in elke fase van het project

SAVOYE heeft een gedegen ervaring met het opstarten en opschalen van logistieke sites. U kunt bouwen op onze operationele expertise.
 
Onze rol is om technische kennis in alle fasen van uw projecten te brengen: optimalisatie van processen, supervisie over ontwerp van oplossingen en ondersteuning bij implementatie.
 
Onze kennis van verschillende logistieke sectoren en de nieuwste technologieën, evenals onze geavanceerde modellerings- en flow analysetools, vormen de basis van onze consultancy activiteiten.
 
Wij staan klaar om u te helpen bij het definiëren van functionele processen en werkzaamheden. Onze experts ondersteunen u bij de volgende operationele en strategische fasen.

 

Voorbereidend onderzoek

In dit stadium identificeert de expert de verbeter punten in het logistieke proces en geeft hij advies over het bouwen van een aangepaste oplossing, rekening houdend met de vereisten en de uitgangspunten. Dankzij een goede onderbouwing zal  de klant  het voorstel  begrijpen en bijgevolg  aanvaarden en dienen goed  te keuren. Vervolgens gaat de expert gaat aan de slag met de projectteams: zij controleren en passen de parameters aan, bevelen de implementatie van testplannen aan en houden toezicht op de coördinatie en de opschaling. Ze reageren op de huidige zwakheden in het proces  en op de behoeften van morgen. Ze voeren studies uit en analyseren goederenstromen, terwijl ze ervoor zorgen dat de beloften worden nagekomen.

 

Design de solutions

Analyse van business

(artikelbestanden, order bestanden)

Referentie slotting analyses

en voorverpakken van bestellingen

Aanbevelingen volgens ROI

doelstelling en scenario's voor groei

Modellering van goederen stromen

en procedures door combinatie van handmatige, geautomatiseerde en gerobotiseerde processen

Keuze en dimensionering van installaties,

definitie van operationele regels en vereiste operationele teams

Simulatie van de oplossing,

met als doelstelling  te anticiperen op het gedrag van complexe systemen en compensatie te integreren voor analytische modellen die niet in staat zijn om een voldoende nauwkeurig resultaat te geven

 

Projectcoördinatie

Wanneer de klant niet de expertise in huis heeft of onderbemand is tijdens de implementatie van het project, ondersteunt de expert: 
 
  • taken met betrekking tot het configureren en parametriseren van de referenties (picking installatie, afmetingen  magazijnsystemen, basisartikelconfiguratie, enz.)
  • testen van de logistieke hardware
De expert garandeert de opstart (planning, kosten) binnen de afspraken en verplichtingen

 

 

Ergonomische werkstations: 

Aanmoedigen

van goede ergonomische posities en houdingen om de werkvermoeidheid te verminderen

Beperking

van musculoskeletale problemen 

Voordelen

behalen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en tijd

 

Support bij opstarten: 

Bij de project opstart, dienen de processen gecoördineerd te worden om:

de werkdruk te verdelen rekening houdend met tijd en ruimte,

verzadiging te vermijden 

deadlines te respecteren,

de kwaliteit te verbeteren om aldus productiviteit te optimaliseren.

 

Tijdens deze fase ondersteunt de expert de opschaling en bepaalt hij de relevante indicatoren. Daarnaast past hij aan waar nodig teneinde het maximale uit de installatie te halen. Tevens draagt hij bij aan de implementatie van een aangepaste organisatie. Er wordt met andere woorden voor gezorgd dat de engagementen van SAVOYE en de verwachtingen van de klant  worden voldaan 

 

Continu verbetering

 

Een installatie is voortdurend in beweging: nieuwe vereisten, veranderende stromen, seizoensinvloeden, nieuwe technologieën en een constante behoefte om de productiviteit en kwaliteit te verbeteren.

De missie van de expert is om de efficiency van het magazijn te handhaven. Of ze nu ingrijpen voor een eenmalige audit of voor een specifieke klantvraag, de expert zal altijd eerst de huidige status van de installatie grondig onderzoeken met behulp van diagnostische hulpmiddelen.

Hij evalueert de impact van wijzigingen en berekent en simuleert andere mogelijke opstellingen. Het doel is om steeds een stabiel  systeem  te handhacen, via de inzet van bestaande tools (verhuizingen, aanvullende training over tools, etc.)

 

Behoefte aan advies? Neem contact met ons op!